~Dance is my life~

Réka|17|Hungary
*Blog: 2012.07.18.*

(via kurvaraelbasztam)

azzal kezdeném

(via captain-nobody-knows)

Jo kerdes…azt hiszem igen:)

(Source: jobb-nelkuled, via prejudicedgeneration)

Ha kapnál egy könyvet az életed történetével, elolvasnád a végét?

(via k-anal)

(Source: csattogoslepke, via prejudicedgeneration)

Kutyából nem lesz szalonna. De a kurvából sem Madonna.. Ahogy a bor nem válik vízzé a kurva se szűzzé..

(via keklufi)

(Source: megszoktammar, via keklufi)

Nyáron derül ki kik az igaz barátaid.
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter